Pensionslösningar


PENSIONSLÖSNINGAR


Pensionslösningar

Idag är pension så mycket mer än 65 år. Det är framtid, frihet, trygghet och konkurrensmedel. Vår erfarenhet och unika kompetens hjälper er att hitta rätt.

Vi hjälper er att scanna marknaden och jämföra aktörernas olika alternativ. Vi utgår från företagets förutsättningar för att utforma en pensionsplan som passar just er. Villkor och avgiftsskillnader mellan försäkringsbolagen är oftast stora och svårtolkade. Låt oss hjälpa er att hitta rätt. 

Ni och era anställda kan känna er trygga med att ni får en pension som är anpassad efter era önskemål och behov. Vår uppgift är att kommunicera företagets pensionsplan till de anställda och därmed synliggöra de förmåner företaget betalar för. Helt enkelt, ett smart pensionsval nu och i framtiden.

Vår huvudsakliga arbetsmodell är att vi arvoderar er som kunder. Detta för att skapa en transparent modell och därmed undvika intressekonflikter.

EXEMPEL - KUNDCASE

Företaget som bad oss upphandla en ny pensionslösning kunde sänka sina avgifter med 40 %.

I totalavgiften ingår administrativa avgifter, förvaltningsavgifter och rådgivningsavgifter. Läs mer här.

Image

Vi som jobbar med pensionslösningar

Vid frågor kontakta gärna någon av oss