Kapitalplaceringar

Kapitalplaceringar

Din bästa lösning, det är allt som betyder något för oss. Stora ord, men vi har backning för det. Genom vår höga kompetens och personliga organisation skapar vi de bästa möjligheterna för långsiktig avkastning. Vi skapar en heltäckande strategi för dig och ditt kapital.

Som kund hos oss får du en engagerad och lyhörd rådgivare, som ser till just dina behov. Antingen är du säljare av egna produkter, eller så är du rådgivare av marknadens produkter. Det är inte svårare än så. Vår strategi att inte ha egna produkter ger oss en valfrihet att fritt välja bland hela marknadens utbud, utan att skapa intressekonflikter.

Arvode

Vår huvudsakliga arbetsmodell är att vi arvoderar er som kunder. Detta för att skapa en transparent modell och därmed undvika intressekonflikter. 

Exempel - Kundcase

Företaget, som var kund hos en storbank, var ej nöjda med förvaltningsresultatet och service. Läs mer om kundcaset här.

Image

Vi som jobbar med kapitalplaceringar

Vid frågor kontakta gärna någon av oss