Kundcase - Sakförsäkringar

Kundcase

Sakförsäkringar

Ett företag, som var direktkund hos ett stort försäkringsbolag, gav oss i uppdrag att konkurrensutsätta deras nuvarande försäkringslösning.

Utifrån en behovsanalys, huvudsakligen baserad på riskanalys, villkor och rådgivning, sattes ett offertunderlag ihop och skickades ut till samtliga försäkringsbolag för upphandling.

Vår behovsanalys visade följande:

  • Kunden var felförsäkrad utifrån avtalskrav.
  • Kunden hade ej erhållit kontinuerlig rådgivning avseende försäkringsskydd och skadeförebyggande åtgärder.
  • Priset var för högt eftersom lösningen aldrig konkurrensutsatts tidigare.

Utifrån upphandlingens resultat föreslog Cover Consulting en lösning som innehöll följande:

  • Rätt försäkringsskydd utefter kundens behov.
  • Kontinuerlig och personlig rådgivning.
  • Lägre premie än tidigare lösning.
  • Besiktning och dokumentation avseende skadeförebyggande åtgärder.

Kunden valde efter slutförd upphandling att byta försäkringsgivare med Cover Consulting som rådgivare.

Exempel - Kundcase

Image

Vi som jobbar med sakförsäkringar

Vid frågor kontakta gärna någon av oss