Kundcase - Pensionslösningar

Kundcase

Pensionslösningar

Företaget var kund hos ett större förmedlarföretag. Kunden kontaktade oss för upphandling av sin befintliga tjänstepensionsplan.

Vår analys baserade sig huvudsakligen på befintlig avgiftsstruktur (för företaget och individen), historisk avkastning samt erhållen service och pris.

Vår analys visade att:

  • Befintliga avgifter var höga, både för företaget och individen.
  • Den befintliga lösningen var provisionsbaserad.
  • Ca 70 % av alla anställda hade valt förmedlarföretagets egen fond i fond.
  • Fonderna hade underpresterat mot sitt jämförelseindex.
  • Företaget hade inte fått kontinuerlig rådgivning.

Cover Consulting föreslog en lösning som innehöll följande:

  • Avgiftsstruktur som sänktes med ca 40 % för både företaget och individen.
  • Rådgivning baserat på ett brett urval av fonder.
  • En avtalad löpande rådgivning.
  • En arvodesbaserad rådgivning.

Kunden valde efter slutförd analys att anlita oss för rådgivning gällande företagets tjänstepensioner.

Exempel - Kundcase

Företaget som bad oss upphandla ny pensionslösning kunde sänka sina avgifter med 40 %. 

I den totala avgiften ingår administrativa avgifter, förvaltningsavgifter och rådgivningsavgifter. 

Den lägre totalavgiften ger ett högre pensionskapital vid 65 års ålder. Exempelvis anställd med 25-30 år kvar att jobba och pensionspremie på 5.000 kr i månaden, får ca 500.000-1000.000 kr i ökat pensionskapital vid 65 års ålder. Tack vare reducerade avgifter.

Image

Vi som jobbar med pensionslösningar

Vid frågor kontakta gärna någon av oss