Kundcase - Kapitalplaceringar

Kundcase

Kapitalplaceringar

Företaget, som var kund hos en storbank, kontaktade oss för en diskussion kring kapitalförvaltning.

Företaget ansåg att de får för dålig löpande rådgivning. De fick känslan av att bankkontakten oftast hörde av sig när något nytt skulle säljas in.

I företagets nuvarande lösning rekommenderade banken aktier och bankens egna fonder vilket begränsade utbudet av duktiga förvaltare. Banken tog betalt genom courtage, förvaltningsarvode och fondavgifter.

Vår analys visade att:

  • Banken får högre intäkter ju fler affärer som görs och ju dyrare fonder som väljs (egna aktiefonder).
  • Bankens fonder är dåligt rankade i respektive fondinriktning.
  • Företaget har ett avkastningsresultat som är sämre än index.
  • Företaget har högre risk i portföljen än vad de är medvetna om.

Med Cover Consulting som rådgivare får kunden:

  • En förvaltningslösning utan intressekonflikter.
  • Full frihet, utan egna produkter har vi möjligheten att fritt välja mellan alla förvaltare.
  • En urvalsprocess för att hitta de bästa förvaltarna.
  • Kunden får en arvodesbaserad rådgivning.

Företaget valde att anlita Cover Consulting för del av deras kapitalförvaltning.

Exempel - Kundcase

Image

Vi som jobbar med kapitalplaceringar

Vid frågor kontakta gärna någon av oss