Arbetsmodell

1. Marknadsanalys

Som aktör utan egna produkter och externa ägare är vi varken knutna till ett specifikt försäkringsbolag, fondbolag eller bank. Vi kan fritt välja bland marknadens alla produkter och aktörer. Vi scannar av marknaden, analyserar aktörernas erbjudanden och ger dig en kostnadseffektiv lösning. Vi inleder arbetet med att gemensamt kartlägga er nuvarande situation, lägga en långsiktig plan samt konkretisera målet med vårt fortsatta samarbete. En grundlig nulägesanalys ger en produktiv process och ett träffsäkert resultat.

2. Vi erbjuder ett av marknadens bredaste urval av

Försäkringslösningar

Pensionslösningar

Kapitalplaceringar

I nästa steg gör vi ett urval bland marknadens samtliga aktörer, för att finna den lösning som bäst matchar era specifika behov. Genom ett objektivt urval får du och ditt företag en optimal lösning. 

3. En skräddarsydd och strategisk lösning

Vi presenterar vårt förslag, med tydliga motiveringar till de avvägningar vi gjort vid urvalet. Vi ansvarar för att du får en optimal lösning och att du har full förståelse för de beslut vi fattat. Vi tror att du vill förstå och vi vet att det inte behöver vara en snårig djungel. Genom en ömsesidig förståelse kan vi tillsammans skapa lösningar för långsiktig ekonomisk trygghet.